Selvom det er let at købe og bestille tryksager med digitaltrykodense.dk, er det fortsat vigtigt at de filer, som der trykkes efter er af højeste kvalitet. Vi har derfor udarbejdet denne guide, som giver dig forskellige tips og tricks til bedre resultater. God fornøjelse med arbejdet og husk, du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål og/eller kommentarer!

 

Checkliste (ved levering af færdige PDF-filer) 

Alle skrifter skal enten være embeddet i dokument, eller outlinet i f.eks. InDesign. Vælg skrifter, som er lette at læse i forhold til resten af dit design.


► Check at format er det samme som det du bestiller - hvis du f.eks. har designet noget i A4 som skal bruges i A5, skal du bestille i A5, uploade A4 dokumentet og huske at skrive dette under bemærkninger!

► Dokument marginer matcher det produkt du ønsker. Bestiller du et format uden tryk til kant, skal du holde dig indenfor den margen, som er angivet for det valgte produkt!

► Billeder, farver m.v. er i CMYK. Hvis ikke dette er tilfældet, vil vi konvertere billederne til den ICC profil der matcher produktionsapparatet - uden at kunne tage ansvar for farvemæssige udsving!

 

Husk beskæring

Når man trykker designs hvor billeder, farvede felter, streger m.v. går helt til kanten, er det vigtigt at disse trækkes udover "kanten", så der ikke kommer hvide streger når din tryksag renskæres. Vi anbefaler min. 3 mm udover kanten!

På flere af de skabeloner, som er i digitaltrykodense.dk er beskæring eller bleed markeret i skabelonen!

 

Farve specifikationer

Dit digitalkamera tager billederne i RGB. Din skærm er i RGB og alt hvad du ser på nettet er derfor tilpasset dette - men når du skal have noget trykt, så skal alle farver konverteres til CMYK. Det gør man typisk i PhotoShop eller lignende tegneprogrammer - alternativt kan man lade design programmet foretage konverteringen når PDF'en produceres. Hvis du foretager konverteringen af hele dit dokument fra RGB til CMYK har du meget lidt kontrol med hvad der sker med farverne. Det skyldes at "farverummet" i RGB er meget forskelligt i CMYK. Det er teknisk ikke muligt at gengive alle RGB farverne på en trykmaskine. 

Skal din tryksag produceres digitalt er farverummet ofte større på en printer end på en offsetmaskine, så hvis oplaget er lille, KAN der være fordele ved at trykke digitalt!

Hos www.digitaltrykodense.dk kan du også arbejde med Pantone farver, som hellere ikke kan gengives 100% i hverken RGB eller CMYK. Det du arbejder med på skærmen er altså ikke "rigtigt", men fordi Pantonefarven er éntydig, så får du altid det rette tryk. Digitaltrykodense.dk kan håndtere både RGB, CMYK og Pantonefarver.

Hvis de filer vi modtager ikke er i CMYK, så vil vi konvertere dem efter enten ISO-12647-2 standarden eller Fogra39.

Opløsning

► Alle billeder og billeder bør være 300 dpi.

► Rastererede tekst eller logoer bør være på 1200 dpi.

► Screen værdier bør ligge mellem 133 lpi og 150 lpi.

 

 

Brug vores indstillinger

De brugerdefinerede indstillinger placeres følgende sted:

(Windows XP)
Dokumenter og indstillinger/[brugernavn]/Programdata/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger

(Vista eller Windows 7)
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger

(Acrobat Pro til Mac OS)
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger

Download Digitaltryk Odenses Joboptions